خدمات ما

null

تولید انواع فیلتر گاز

null

تولید انواع فیلتر هوا

محصولات

معرفی محصولات شرکت گوهر پالایه ایرانیان

فيلتر کامپکت

فیلتر ھوای ورودی توربین

فیلتر کیسه ای

فیلتر رولی الیاف مصنوعی

پیش فیلتر الیاف شیشه

فیلترهای پلیتد

فیلتر لانه زنبوری و هپا

فیلتر کربن اکتیو

فیلتر غبارگیر استوانه ای