فیلتر ھوای ورودی توربین

شرکت گوهر پالایه ایرانیان ، فيلترهاي استوانه اي و مخروطي هواي ورودي توربين ها و کمپرسورها را با توجه به شرايط آب و هوايي و نيز راندمان مورد نياز در کلاس هاي فيلتراسيون F7(EU7) الي F9(EU9) براساس جديدترين تکنولوژي روز دنيا و با استفاده از بهترين مدياهاي موجود توليد و ارائه مينمايد

جهت انتخاب فيلتر مناسب ميتوانيد با استفاده از جدول زير و اطلاعات موجود مدياي مناسب را اتخاب نماييد .

GPI FILTER MEDIA TYPE MATERIAL PERCENTAGE HYDROPHOBIC CONDITION FILTER CLASS(ACC. EN779) INITIAL PRESSURE DROP
Cellulose 100 % Cellulose Hydrophobic F7/F8 Good
Cellulose Synthetic 90% cellulose

10% synthetic

50% Hydrophobic F7/F8 Good
Cellulose Synthetic 80% cellulose

20% synthetic

Hydrophobic F8 Poor
Cellulose Synthetic 80% cellulose

20% synthetic

Hydrophobic F9 Poor
Cellulose + Nano Web 100% Cellulose

+ Nano web Layer

Hydrophobic /F8/F9 Very Good
Polyester 100% Polyester Hydrophobic F7/F8/F9 Good
Polyester + Nano Web 100% Polyester Hydrophobic F9 Good
Composite Composite Fibers

(AZAD FILTER SPECIAL MEDIA)

Hydrophobic F9 Very Good
دسته: